Isicelo

Underground pipeline

Ipayipi elingaphansi komhlaba

Irrigation System

Uhlelo lokunisela

Water Supply System

Uhlelo Lokuhlinzeka Ngamanzi

Equipment supplies

Izimpahla zemishini